Wyoblanie

Jedną ze specjalności firmy jest wyoblanie ręczne (drykowanie) czyli plastyczna obróbka blachy.  Ta metoda obróbki plastycznej wykorzystuje podatność  materiałów do odkształceń, bez przerywania ciągłości kształtowanej blachy.
Na skutek wywierania przez narzędzie odkształcającej ( wyoblak ręczny)  nacisku, blacha przybiera kształt obracającej się formy. Forma na którą nakładany jest materiał w postaci krążka blachy, obraca się, dzięki czemu za pomocą tej metody można wykonywać wszelkie kształty o przekroju figur obrotowych, nieraz  o  bardzo skomplikowanym kształcie.  W tym celu można wykonywać  formy dzielone i rozkładane.
Za ich pomocną uzyskamy efekt przewężeń uzyskanych elementów, niedających  zdjąć się z formy standardowej.
Metoda wyoblania jest mniej kosztowną alternatywą dla tłoczenia.
Wykonywanie metalowych detali na prasach wymaga znacznie większych nakładów finansowych, zarówno pod kątem samych maszyn, jak i ich oprzyrządowania.
Wykonujemy  elementy do produkcji dewocjonaliów, oświetlenia , świeczników, karniszy, kielichów, sprzętu liturgicznego, urn oraz inne elementy o przekroju figur obrotowych.


Materiał i wymiary

aluminium do 2 mm.
mosiądz do 1,5
miedź do 1,5
stal czarna do 1,2
stal nierdzewna do 0,5
Maksymalny wymiar krążka wyjściowego do 50cm

Wyoblanie metali